Pörssisähkö on järkiratkaisu

Historian valossa sähkösopimus, missä sähkön hinta on suoraan sidoksissa kunkin tunnin osalta pohjoismaisessa sähköpörssissä määriteltyyn tuntihintaan on ollut edullisin tapa ostaa sähköä.

Vuoden 2023 pörssisähkön keskihinta alle useimpien kiinteähintaisten sähkösopimusten

Alla olevassa kuvassa on kuukausikeskiarvoja sähkön hinnalle sekä erikseen laskettuna keskimääräinen sähkön hinta olettaen, että SmartVolt-ohjauksella lämmitys on siirretty edullisimmille tunneille Helsinkiläisessä talossa. Vuoden 2023 aikana keskimääräinen pörssisähkön hinta arvolisäverolla ja 0.5 c/kWh marginaalilla oli 7.5 c/kWh. Lämmitystunneilla painotettu spot hinta oli 8.8 c/kWh. Tämä on hieman vuosikeskiarvoa korkeampi, koska yleensä kylmillä ilmoilla sähkön hinnat ovat korkeampia. Jos otetaan kuitenkin huomioon kotitalouden muu sähkön kulutus, mikä tasoittuu tasaisemmin vuoden ympäri, niin kulutetun sähkön hinta olisi ollut ilman optimointiakin alle useimpien kiinteähintaisten sähkösopimusten. Pörssisähkön käyttäjä hyötyy vielä lisää verrattuna kiinteään sähkösopimukseen, jos kotitaloudessa on sähköauto, jonka latauksen voi ajoittaa yöaikaan.

Kysyntäjoustolla hinnat siedettäväksi jopa poikkeustilanteissa

Energiakriisin myötä spot-hinnan keskiarvo poppasi viime vuoden joulukuussa jopa 25c/kWh tasoon, mutta tässäkin kuussa keskihinta muodostui voimakkaasti vaihtelevasta sähkön hinnasta ja ajoittamalla lämmityksen edullisemmille tunneille sähköstä maksettu hinta olisi asettunut 5c/kWh alemmalle tasolle.

On totta, että sähkön hinta voi yksittäisen tuntien osalta nousta hyvinkin korkeisiin hintoihin, mutta nämä ovat yleensä lyhyitä jaksoja tai jopa vain yksittäisiä tunteja. Näiden yksittäisten huippukalliiden tuntien hinnat päätyvät usein myös uutisten otsikoihin, mistä meillä useilla saattaa tulla mielikuva, että pörssisähkö on kallista.

Hankkimalla spot-sähkösopimuksen lisäksi Smartvolt-kontrollerin ohjaamaan rakennuksesi lämmityksen sähkönkulutusta edullisemmille tunneille saat pörssisähköön sidotusta sähkösopimuksestasi kaikki hyödyt irti.

Miten sähkön spot-hinta muodostuu?

Sähkö hinnoitellaan pohjoismaisessa sähköpörssisä ns. marginaalituotantolaitoksen mukaan, eli sähkön hinnan määrittelee se sähköntuotantoyksikkö, joka viimeiseksi täytyy käynnistää, jotta tarvittava sähkö markkinoilla saadaan tuotettua. Sähköntuotantoyksiköitä käytetään luonnollisesti aina siinä järjestyksessä, että edullisimmat sähköntuotantoyksiköt käynnistetään ensin. Kun sähkön kulutus on suurta, joudutaan käynnistämään kalliita fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvia tuotantolaitoksia ja tällöin sähkön hintakin nousee korkeaksi. Jos sähkön kulutus on taas pienempää, hinta asettuu edullisempien tuotantolaitosten kustannusten mukaan. Esimerkiksi tuulivoima ja vesivoima ovat suhteellisen halpoja tuottaa, kun taas fossiiliset polttoaineet ovat kalliimpia. Se, kuinka kallista fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö milloinkin on riippuu sen hetken polttoaineiden hinnoista, sekä hiilidioksidipäästöoikeuksien hinnoista.

Sähkön hintaan vaikuttaa voimakkaasti myös eri energiantuotantomuotojen saatavuus – erityisesti tuuli ja aurinkoenergian energian saatavuus, joka on riippuvainen sääolosuhteista. Esimerkiksi tuulisella säällä tuulivoimaa tuotetaan enemmän, mikä voi laskea sähkön hintaa merkittävästi, koska fossiilisia polttoaineita ei tarvita sähkön kysynnän tyydyttämiseen.